• slide-1
  • slide-2
  • slide-3
  • slide-4
  • slide-5

WERKWIJZE

Open samenwerking leidt tot het beste resultaat
Een open samenwerking met alle partijen (klanten en partners) leidt tot de beste resultaten. Dit betekent dat ik kies voor een transparante en pragmatische benadering van vraagstukken. Daarbij stuur ik op het behalen van de doelstelling waarbij ik rekening houd met ‘het proces’. Met het proces bedoel ik dat betrokkenen hun rol moeten kunnen pakken, daar waar zij de meeste toegevoegde waarde leveren. Onderlinge kennisoverdracht is hierbij vanzelfsprekend.

Persoonlijk contact
Wanneer het gaat om het uitkristalliseren van een concept, een advies wenst over effectieve publiciteit of  het eens kritisch onder de loep nemen van uw verkoopproces, dan is een persoonlijk intakegesprek van groot belang. Wanneer het een schrijf- of redigeeropdracht betreft,  kunnen we  dit telefonisch afstemmen. Een afspraak is – indien gewenst – alsnog zo gemaakt!

Gebruik maken van moderne technieken!
Waar mogelijk werk ik zoveel mogelijk vanuit mijn thuisbasis en via internet. Voor deelopdrachten, het uitwerken van adviezen, uitkristalliseren van brandingconcepten, is dat prima mogelijk. Dat geldt evenzo voor redactiewerk of herschrijven. Dit spaart namelijk veel tijd en onnodige kosten. Met behulp van mail, telefoon en skype is het tussentijds eenvoudig afstemmen.