• slide-1
  • slide-2
  • slide-3
  • slide-4
  • slide-5

SALESMANAGEMENT

Succesvolle bedrijven zijn flexibel
De toenemende transparantie van de markt vraagt om een omslag in het management.
Zo ook de bovengemiddelde concurrentie. Hoe houdt u uw bedrijf dynamisch?
Daar ben ik benieuwd naar!

Stroomlijnen van marketing, communicatie & verkoop
Een belangrijke sleutel om de flexibiliteit van uw organisatie te vergroten ligt in het stroomlijnen van de raakvlakken tussen de verschillende rollen (marketing, communicatie en verkoop). Door jarenlange werkervaring op deze drie nauw met elkaar verweven gebieden ben ik tot dit inzicht gekomen. Dit knooppunt (waar de raakvlakken bijeen komen) noem ik ‘branding’! Die straatwijsheid heb ik verdiept door permanente (zelf)studie en praktijkervaring.

… Hoe vaak wijt verkoop slechte resultaten aan gebrekkige marketing- en communicatieondersteuning?
… Of mopperen uw marketing- en communicatieprofessionals op het eigenzinnige gedrag van verkopers?
… Kunt u varen op de verkoopprognoses van uw salesteam?
… Weet u hoe u uw verkopers het beste kunt ondersteunen en aansturen?
… Stuurt u op ´omgevingssensitiviteit´?

Laat dit knooppunt geen knelpunt worden maar juist een aangrijpingspunt. Als de verschillende disciplines zich bewust zijn van hun bijdrage aan het verkoopproces, maakt dat uw organisatie dynamischer.

Prikkelsessie als opstap
Mijn prikkelsessies dragen bij aan bewustwording. Ook reik ik concrete middelen aan om de processen binnen uw organisatie beter te stroomlijnen. Dit kan een opstap zijn naar een (verkoop)training.

“Tanja is een enthousiast, betrokken, gedreven mens. Ze durft te experimenteren en nieuwe wegen in te slaan. Ze stimuleert en inspireert. Door haar grote energievolle gedrevenheid en de snelheid waarmee ze problemen onder ogen ziet en analyseert, weet ze voortdurend tot verrassende en adequate oplossingen te komen.”

AXES – Jazzpower – Mark Dijkstra (communication & production manager)