• slide-1
  • slide-2
  • slide-3
  • slide-4
  • slide-5

OPDRACHTGEVERS

Een selectie van opdrachtgevers en opdrachten van de afgelopen jaren:

Philips Lighting »

Philips Lighting
MarCom begeleiding voor mondiaal event Operations
Het organiserend MT van Operations wilde het mondiale event in maart 2013 ‘aankleden’. Puur een strategiesessie zou niet werken. De vraag aan mij was om op basis van de 5-punten strategie een poster te ontwikkelen die de lading dekken zou & het realiseren van een ‘feel good filmpje’. Mijn rol hierin: zoeken van de juiste vormgever, stroomlijnen, sparren, borgen van het proces, script schrijven voor de film & selectie maken van bijpassende beelden. Vanuit de opdrachtgever zelf is veel creativiteit ingebracht. De uitvoering i.s.m. begenadigd vormgever Martin Melis, inclusief logo is in goede aarde gevallen. De poster deed veel stof opwaaien. Kortom: ‘The poster has done its job!’. Het is een echte bedrijfsfilm geworden waarbij op basis van het script de diversiteit aan productiemethoden, producten, cijfers en wetenswaardigheden zeer goed tot hun recht zijn kwamen. In plaats van een gelegenheidsfilm is het een relatief tijdloze Operations film geworden die inmiddels wereldwijd bij diverse gelegenheden ingezet wordt.
Centric General Solutions en Centric IT Solutions »

Centric General Solutions en Centric IT Solutions
Advies, concepting & copywriting
Voor de unit Centric HR & Payroll Solutions gedurende een aantal maanden gewerkt aan de begeleiding van de uitontwikkeling en het tot leven wekken van het idee Personnelities, een totaalconcept voor HR- & Payrollsoftware en -diensten. Resultaat een brochure (Personnelities vierluik), een advertentie én een aanzet tot nauwere samenwerking tussen XCent dienstverlening (Outsourcing) en de Centric activiteiten binnen dit werkgebied. Hieruit voortvloeiend is de Brochure YouPP gerealiseerd. YouPP staat voor Your Personnelities Portal en omvat diverse ESS (Employee Self Service) en MSS (Management Self Service)  processen, die naadloos met de beschikbare Centric HR systemen geïntegreerd zijn.

Voor het Magazine voor de Overheid (2011) vijf interviews gehouden en uitgewerkt, tevens betrokken geweest bij de eindredactie van mijn eigen artikelen. Vormgeving door Offermans Design.

XCENT »

XCENT
Advies & copywriting
Bij XCENT advies ben ik vooral betrokken geweest bij het onderdeel Outsourcing. Dit in verband met de samenwerking met Centric HR & Payroll en hun rol binnen Personnelities. Verder samen met de eindverantwoordelijken gekeken naar de formulering van de contracten en handleiding. Deze zijn flink verkort en vereenvoudigd.
Voor XCENT Advies in nauw overleg met de betrokkenen de tekst voor hun brochure compleet opnieuw geschreven. Offermans Design tekent voor de vormgeving.

Aliantie Fontys & Zuyd »

Aliantie Fontys & Zuyd
Ontwikkelen & geven van het vak “Cultureel Ondernemerschap” (post HBO) in NL en EN
Voor de Master of Music heb ik in opdracht het vak Cultureel Ondernemerschap ontwikkeld en geven. Gedurende de jaren dat ik in het muziekveld werkte, heb ik namelijk ervaren dat hieraan in de opleiding te weinig aandacht werd besteed. Als initiatiefnemer en eindverantwoordelijke heb ik bij het opstellen van het lesprogramma en uitwerken van de reader samenwerking gezocht met twee oud-collega’s om het geheel te tunen. De colleges vormen met praktijkcases en concrete oefeningen/opdrachten een aanvulling op de stof in de reader. Het complete lesmateriaal is professioneel vertaald naar het Engels.
Het doel van de colleges (5 blokken van 3 uur) is om afgestudeerde conservatoriumstudenten handvatten aan te reiken om hun eigen marketing- en communicatie activiteiten aan te kunnen sturen. Dit begint met de bewustwording dat zij zichzelf en/of hun Ensemble moeten ‘verkopen’. Dit hoeven zij niet perse zelf te doen of kunnen, ze moeten wél in staat zijn de regie behouden. Cursisten snappen na afloop wat een merk is en hoe een merk werkt. Waar marketing begint en ophoudt én hoe het communicatievak samenhangt met merk-  en marketingactiviteiten.

Raackt »

Raackt
Copywriting & sparren

Cees Koot is oprichter van Raackt. Hij opereert als een betrokken adviseur die heldere lijnen uit weet te zetten. Voor een aantal van zijn klanten heb ik als copywriter mogen werken. Van advertentietekst, brochuretekst tot een corporate communicatie traject in al haar facetten. Als opdrachtgever naar partners (onder andere copywriters) is Cees duidelijk, open en veeleisend. Met open bedoel ik dat hij bewust het overleg opzoekt om samen nog een slag te kunnen maken. Qua perfectionering van de uitwerking gaat Cees tot het naadje! Dit leidt tot resultaten waar je als teamgenoot met recht trots op bent. Klanten varen er wel bij!
www.datraackt.nl

ARTRA Arbeidsmarkttrainingen »

ARTRA Arbeidsmarkttrainingen
Communicatie advies, branding, copywriting
Bij de website vernieuwing is mij gevraagd nagenoeg alle omschrijvingen van de geboden trainingen te reviseren/redigeren. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij het uitwerken en lanceren van twee nieuwe concepten te weten ‘Learn4Flex’ en ‘Flexbasics’. Dit alles heb ik in nauwe samenwerking met de marketing manager opgepakt en haar gedurende deze trajecten ook begeleid. Voor de teaservormgeving van Learn4Flex heeft MirjamMaakt twee kaarten vormgegeven.
Flexbasics is een samenwerking van U&I Learning met ARTRA. Het betreft een innovatief opleidingsconcept voor het versneld en effectief opleiden van nieuwe medewerkers tot vakvolwassen intercedent. Mijn bijdrage lag in het mede uitkristaliseren van het concept en het realiseren van alle teksten. Op mijn advies is er ook aandacht en budget besteed aan logo en vormgeving. Hiertoe heb ik samengewerkt met Buro de Kuijper. www.flexbasics.nl

For a change »

For a change
Merkontwikkeling en -bewaking, inhoudelijke en tekstuele begeleiding artikelenreeks
De managementadviseur Annemarie Mars, die succesvol twee boeken heeft uitgebracht, heeft mij gevraagd haar te assisteren bij haar artikelenreeks over verandering en leiderschap. Dit is een blog waarop je je kunt abonneren. Mijn inbreng is hierbij zowel tekstueel alsook inhoudelijk. Gedurende deze samenwerking bewaak ik haar merk en we scherpen het gezamenlijk nader aan. Annemarie is bescheiden, betrokken en ontzettend krachtig. Haar kracht ligt in de unieke combinatie van oprechte empathie, leergierigheid en een enorm analytisch vermogen.
==> Meld je aan voor haar Online @rtikelenreeks: www.forachange.nl <==

Equinox Talent »

Equinox Talent
Advies, tekstredactie & website
In nauwe samenwerking met onderneemster Diana Withagen heb ik in 2009 het fundament mogen leggen voor haar website. Diana is een ambitieuze gedreven coach en trainer. In haar omgeving zul je niet stilstaan!!! Ze daagt haar klanten uit hun grenzen op te zoeken. En brengt teams in balans. WenMedia heeft de website gerealiseerd.
www.equinoxtalent.nl

Eindhovense TNT Harmonie »

Eindhovense TNT Harmonie
Tekst & Presentatie Jubileumconcert 75 jarig bestaan
Het bestuur en de leden hadden een raamwerk bedacht met als rode draad de geschiedenis van Eindhoven, de geschiedenis van TNT én de geschiedenis van de harmonie zelf. Deze verhaallijn heb ik ingekleurd. En een jubileumgedicht geschreven. Voor vormgeving van de PowerPoint presentatie (prachtige omlijstingen van de foto’s) heb ik samengewerkt met MirjamMaakt. Tekst voorgedragen op de jubileumavond zelf 15 november 2009 in Muziekgebouw Eindhoven. Ook de presentatie aangestuurd. Dat was best spannend, zeker de beeldwissels tijdens de première van ‘Aarde, water en vuur’ van Andreas van Zoelen!

De nieuwe naam van deze ambitieuze harmonie is www.sorpretivo.nl.

BKKC (Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur) »

BKKC (Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur)
Workshop Merkdenken
Voor de Jazzdag 2009 te Amersfoort heb ik een workshop gegeven in opdracht van BKKC.
Publiek vergrijst, bezoekersaantallen dalen en steeds meer podia verdwijnen. Kleinschalige jazzpodia zijn steeds afhankelijker van subsidiegevers, die op hun beurt steeds strengere eisen stellen aan de marketing van het aanbod. Het is tijd voor nieuw publiek, maar hoe zet je een product dat niet vanuit marktvraag maar uit passie ontstaat, in de markt? Avontuurlijke podia zoeken naar voorbeelden in de sector, maar die zijn moeilijk (of niet) te vinden. Conclusie: we moeten zelf succesverhalen creëren! Dat past ook bij een sector die inhoudelijk vernieuwend beoogt te zijn. Samen ben je sterk! De workshop gaf een kijkje in de keuken van het project ‘Avontuurlijke Muziek’. Dit naast een inleiding in ‘merkdenken’ met inspirerende voorbeelden en een stappenplan om zelf aan de slag te gaan.
www.bkkc.nl

Backdrop »

Backdrop
Workshop Acquisitie
Door opdrachtgever Jos Kuijsters († 4 december 2009) gevraagd om voor het project “Dikke Boost” een ‘workshop schrijven’ te geven. Dit heb ik in overleg omgebouwd naar een workshop die geënt was op acquisitie omdat hem daar de ‘pijn’ van de deelnemers zat. Hier heb ik een contact voor het leven opgedaan. Mirjam Broekema van MirjamMaakt!
www.backdrop.nlwww.dikkeboost.nlwww.mirjammaakt.nl

Magazine Recycling Benelux »

Magazine Recycling Benelux
Freelance journalist

Hoofdredacteur Henk Meinen zocht in 2007 een (vaste!) freelance redacteur voor het zuiden. Wij kenden elkaar al jaren vanuit mijn dienstverband bij Bakker Magnetics. Met plezier pik ik de onderwerpen die hij me voorlegt op. Zo nu en dan wordt ook een eigen idee voor een artikel gehonoreerd. Afval en recycling blijft een boeiend vakgebied & de plezierige samenwerking vormt de slagroom op de taart.

Enkele Artikelen:
MRB thema duurzaamheid, Plastic in zee, Ondernemersklimaat recyclingbedrijven, Kringloopbedrijf in beeld

Bernadette Beeren Body Coaching »

Bernadette Beeren Body Coaching
Branding, concepting, & copywriting
Bernadette Beeren besloot na een succesvol dienstverband bij een afslank-franchiseformule op basis van eigen inzichten in 2008 haar eigen onderneming te starten. Daartoe zocht zij hulp. We zijn gestart met het helder krijgen van haar eigen concept. Uitmondend in de definitieve naam, logo en pay-off. Sparren en advies geven inzake marktbenadering. Corporate teksten opgezet en uitgewerkt. Flyer gerealiseerd. Logo ontwikkeling en vormgeving i.s.m. Tinck All Media (2008). De Body Coaching formule floreert en is in alle opzichten gegroeid – ook qua aanpak. Het verzoek voor begeleiding bij de herpositionering is momenteel (2011) bij mij belegd.
www.bernadettebeeren.nl

Harmony Group »

Harmony Group
Corporate teksten
Harmony Consult verzocht mij hen te helpen om hun website te verbeteren. Deze bedrijfsnaam is – mede door mijn toedoen – tegelijk met de introductie van het nieuwe logo veranderd naar Harmony Group. In nauwe samenwerking met de directeur en de betrokken managers zijn corporate- en webteksten teksten opgesteld en geredigeerd.

Muziekgebouw Eindhoven »

Muziekgebouw Eindhoven
Interim Marketeer & Eindredactie TROMP + PR voor Storioni Festival
In 2012 heb ik als interim marketeer een aantal belangrijke concerten Klassiek van Jolanda van der Linden mogen waarnemen. Met veel genoegen heb ik in het team meegedraaid. Met als klapper een PR succes: mijn artikel over Sokolov in Pianowereld!

De eindredactie voor het programmaboekje voor TROMP Percussion in 2010 voelde als een cadeautje. Compliment aan Gaby Hendrickx die samen met het TROMP-team het merk heeft aangekleed.
Iedere twee jaar presenteert TROMP Percussion het beste van de internationale slagwerkwereld.
Ontdenk de wereldtop van morgen tijdens het TROMP concours,
beleef de wereldtop van nu tijdens het festival.

Met liefde georganiseerd en uitgevoerd, spraakmakende talenten, betrokken publiek. Kortom: topsport met sfeer!  www.tromppercussion.nl

Onconventionele PR activiteiten
PR activiteiten in brede zin voor het Storioni Festival 2011 (vierde editie, thema Met Hart en Ziel). Naast het uitdoen van persberichten en deze nabellen, heb ik in samenwerking met Renk van Oyen van La Clappeye Acts een social media traject uit de grond gestampt. In daartoe zeer beperkte tijd is samenwerking met bibliotheken, bloggers, enzovoort goed van de grond gekomen. We hebben daarnaast veel lol gehad met elkaar, met dank ook aan de heel plezierige opdrachtgeefster Jolanda van der Linden. www.storionifestival.nl

Ensemble 306 »

Ensemble 306
Branding, advisering, corporate teksten en PR activiteiten
Vanaf de ‘geboorte’ ben ik betrokken geraakt bij dit ambitieuze Ensemble. Sinds de eerste uitvoering heb ik de PR activiteiten voor E306 uitgevoerd. Tussentijds heb ik een branding traject opgestart dat is uitgemond in corporate teksten, de ontwikkeling van een logo door www.burodekuijper.nl en de realisatie van de website.
Een zeer succesvol evenement was het minifestival rondom de tachtigste verjaardag van Dick Raaijmakers, Circus Raaijmakers gedoopt. Voor minimaal budget heeft www.twoandmore.nl daartoe een wervende flyer ontwikkeld. Dit heeft zeker bijgedragen aan de goede bezoekersaantallen. Musici naar mijn hart, een club met lef die VONKT!
www.ensemble306.nl